Fuglevik

Logg deg inn og få utvidet tilgang!

Rapportering fra regnskaps perioder

perioden 2019-2020:

Styret bestod av:

Formann: Diderik Haug, Nedre Ullevål 5, 0850 Oslo
Styremedlem: Erlend Bondø, Hartmannsvei 21b, 0284 Oslo
Styremedlem: Petter Haug , Trelde Næsvej 31, Dk-7000 Fredericia Danmark
Kasserer: Karin Andresen , Øvre Smedstadvei 21B, 0378 Oslo
Revisor: Kåre Finnesand, Riisalleen 19B, 2007 KJELLER

  
© 2010 by Finnesand Data. All rights reserved.